Skip to main content
17-05-2022

Arbeidsmarktagenda ZPW

In het coalitieakkoord spreekt het kabinet een grote ambitie uit. Het gaat een aantal grote hervormingen in de arbeidsmarkt doorvoeren. Met als doel de bestaanszekerheid van lage en midden inkomens te versterken en de lasten te verlagen. Zodat werken loont, werkgeverschap en ondernemerschap aantrekkelijk blijft, ons welzijn stijgt en personeelstekorten in vitale sectoren opgevangen kunnen worden.
ZPW onderschrijft de noodzaak voor hervormingen op de arbeidsmarkt en is hierbij graag gesprekpartner van het kabinet en andere partijen. Hiertoe heeft ZPW een arbeidsmarktagenda opgesteld.


Per arbeidsmarktknelpunt worden de ontwikkelingen, mogelijkheden en wensen van ZPW-sectoren benoemd. 

  • Vast/flex
  • ZZP
  • Sociale zekerheid
  • Van werk naar werk en Leven Lang ontwikkelen
  • Krapte arbeidsmarkt
  • Diversiteit en inclusiviteit

Bekijk de PDF hieronder voor de volledige tekst.