Skip to main content

Arbeidsmarkt

De publieke taken van de ZPW-sectoren worden uitgevoerd door bijna 700.000 professionals, werkzaam bij zo’n 2000 organisaties in het onderwijs of bij decentrale overheden. Om te zorgen dat deze werknemers hun werkzaamheden met plezier en met ruimte voor ontwikkeling kunnen verrichten is een heldere werkgeversvisie belangrijk. Ook hierbij spelen onze publieke waarden een grote rol.

Daarnaast brengen ontwikkelingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt met zich mee dat ook publieke werkgevers zich moeten positioneren, met als doel om aantrekkelijk te zijn en blijven voor (potentiële) professionals. Onder meer in onze ‘Visie op arbeidsmarktbeleid’ is te lezen welke speerpunten ZPW hierbij heeft benoemd.