Skip to main content

Pensioenen

Pensioenen is één van de beleidsthema’s die ZPW-sectoren bindt. Alle werknemers werkzaam in één van de ZPW-sectoren is deelnemer in de ABP-pensioenregeling. De pensioenregeling voor overheids- en onderwijssectoren. De pensioenregeling voorziet de werknemers in de ZPW-sectoren van inkomen bij pensionering, maar ook in geval van wegvallen van het inkomen door overlijden of arbeidsongeschiktheid.

Pensioen is een belangrijke en kostbare arbeidsvoorwaarde. Het ligt voor de hand dat pensioen kostbaar is doordat een belangrijk  deel van het totaal aan arbeidsvoorwaardenruimten opgaat aan pensioenpremies. Dat is niet de enige reden. Pensioen is ook maatschappelijk belangrijk. En er bestaat er een nauwe relatie tussen pensioenen en verschillende werkgeversvraagstukken rond duurzame inzetbaarheid en veranderende arbeidsmarkt. De pensioenregeling draagt bij aan de keuzes die werknemers in hun werkzame leven maken en aan de aantrekkelijkheid om bij één van de ZPW-sectoren te gaan werken.

De waardering en betaalbaarheid van deze waardevolle arbeidsvoorwaarde staat al jaren onderdruk. Dit gaat gepaard met complexe vraagstukken. De ambities van ZPW op het gebied van arbeidsmarktbeleid en pensioenen spelen bij het beantwoorden van deze vraagstukken een grote rol.

Merel van Linschoten

Merel van Linschoten

Coördinator & adviseur