Skip to main content

ZPW stimuleert een transparant, realistisch en toekomstbestendig pensioencontract

Pensioen moet net als andere arbeidsvoorwaarden passen bij de sectoren waar de pensioenregeling voor geldt. De afspraken in een pensioenregeling gelden voor een lange tijd en lopen in beginsel door tot na iemands werkzame leven. Gedurende deze periode manifesteren zich verschillende ontwikkelingen zoals economische, maatschappelijke en demografische. Een toekomst bestendig pensioencontract beweegt zoveel mogelijk mee in deze ontwikkelingen. Tegelijkertijd wordt een zo hoog mogelijk pensioenresultaat bereikt. Ook is een toekomstbestendige regeling transparant en realistisch.

Waarom vindt ZPW dit belangrijk?

Onze pensioenregeling is zeer gevoelig voor invloeden van buitenaf. Hierdoor is er aanhoudende druk op de hoogte van de premie, is er geen indexatie en dreigen verlagingen. Ook hebben ZPW-sectoren te maken met vergrijzing en personeelstekort. Daar komt bij dat onze pensioenregeling meer dan 150 overgangsregelingen kent doordat bij elke wijziging wordt vastgehouden aan oude afspraken. Dit is een belangrijke oorzaak voor de complexiteit van de pensioenregeling. Dit gaat ten kosten van een transparante, realistische en toekomstbestendige pensioenregeling.