Skip to main content

Banenafspraak

ZPW werkgevers onderscheiden zich van andere werkgevers door de uitvoering van publieke taken en dienstverlening aan de samenleving. Zo vinden wij het belangrijk dat iedereen optimaal participeert op de arbeidsmarkt en richten ons als werkgevers dan ook op alle (potentiële) werkenden. In ons streven naar het zijn van inclusieve en diverse werkorganisaties, creëren wij extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking en hebben wij ons gecommitteerd aan de Banenafspraak.

Werknemers en werkgevers hebben in het sociaal akkoord van april 2013 afgesproken om extra banen te creëren In totaal gaat het om 125.000 extra banen (ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013). 100.000 banen in de marktsector en 25.000 banen bij de overheid. De banenafspraak is een landelijke afspraak. Op landelijk niveau wordt gekeken of de werkgevers in de sector overheid en de werkgevers in de sector markt de aantallen hebben gerealiseerd die voor hun sector gelden. Jaarlijks wordt door UWV gemonitord of de aantallen per sector zijn gehaald.

De Banenafspraak is geen eenvoudige opgave, maar wel één die de moeite waard is. Het levert veel op: maatschappelijke impact, gemotiveerde werknemers en vaak een betere werksfeer. Overheids- onderwijswerkgevers nemen daarin hun verantwoordelijkheid voor hun aandeel.

De ambitieuze doelstelling van zoveel nieuwe echte banen vergt een andere manier van kijken naar functies en arbeidspatronen. ZPW ondersteunt, samen met andere overheidswerkgevers, haar leden hierbij. We organiseren bijeenkomsten over dit thema, reiken praktische hulpmiddelen aan en delen voorbeelden.

Ook wordt de samenwerking met de markt verder verkend zonder de discussie te hoeven voeren bij wie de banen meetellen. Doordat er geen scheiding meer is tussen overheid en markt worden er meer kansen gecreëerd.

Het creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking is tijdens de coronacrises bemoeilijkt. Ondanks dat de realisatie wordt gehinderd, is onze ambitie hierin niet verminderd. Wel kan het in de praktijk betekenen dat het (iets) langer duurt dan we willen, voordat alle extra banen zijn gerealiseerd.

Yacinta Schrover

Yacinta Schrover

Coördinator