Skip to main content

Over ZPW

De ZPW is actief op het terrein van de arbeidsvoorwaarden van de onderwijssectoren en decentrale overheden.

De ZPW:

  • faciliteert de onderlinge uitwisseling van ideeën, kennis en ervaring; 
  • levert en ontsluit kennis en expertise ten behoeve van de sectorwerkgevers van de onderwijssectoren en decentrale overheden; 
  • coördineert, formuleert en communiceert de gezamenlijke belangen van de sectorwerkgevers van de onderwijssectoren en decentrale overheden;
  • verleent aanvullende diensten aan de sectorwerkgevers van de onderwijssectoren en decentrale overheden als totaal of de individuele leden. 

In het bestuursverslag van 2019 kunt u nalezen welke activiteiten in 2019 verricht zijn.