Skip to main content

Ambities op beleidsthema pensioen

De ZPW-sectoren staan voor grote uitdagingen. Hoe gaan we om met actuele vraagstukken mede in het licht van het nieuwe pensioenstelsel? Hoe overbruggen we de periode tot de overgang naar een nieuw pensioencontract? Hoe gaat ons pensioencontract er straks uitzien? En wat betekent dat voor de transitie?

De basis voor het beantwoorden van deze vraagstukken vormen de ambities van ZPW op het gebied van arbeidsmarktbeleid en pensioenen. Zo is hetessentieel dat onze pensioenregeling aansluit bij onze opvattingen over een evenwichtige verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de werkgever en werknemer. Dit is belangrijk voor een gelijkwaardige arbeidsverhouding. Het gaat hier ook over houding en gedrag. En het vermogen van zowel de werkgever als de werknemer om mee te bewegen met veranderingen.

Om gelijkwaardige arbeidsverhoudingen te stimuleren, heeft ZPW zijn ambities op het thema pensioen verder uitgewerkt in drie onderliggende punten, te weten:

  1. Integrale benadering cao en pensioen
  2. Transparant, realistisch en toekomstbestendig pensioencontract
  3. Duurzaam en verantwoord beleggen door ABP