Skip to main content

ZPW stimuleert een integrale benadering van cao en pensioen

Het totaal van de kosten die voortvloeien uit de cao en de pensioenregeling moeten worden bekostigd uit de beschikbare arbeidsvoorwaardenruimte.

Waarom vindt ZPW dit belangrijk?

Een integrale benadering is noodzakelijk om een adequate beleidsmatige en financiële afweging tussen de verschillende arbeidsvoorwaarden mogelijk te maken.

A. Beleidsmatig

Pensioen raakt verschillende werkgeversvraagstukken zoals de aantrekkelijkheid als werkgever en de reikwijdte van de verantwoordelijkheid van de werkgever om te voorzien in een pensioen . Daarnaast is het belangrijk dat de pensioenregeling de volgende kenmerken heeft: duidelijk en uitlegbaar. Dit betekent dat de pensioenregeling zowel een goede voorziening biedt als eenvoudig is.

B. Financieel

ZPW-sectoren beschikken over één arbeidsvoorwaardenbudget. De keuzes over aanwending van dit budget voor invulling van de arbeidswaarden, waaronder pensioen, moeten bewust en in samenhang worden gemaakt.