Skip to main content

ZPW stimuleert duurzaam beleggen door ABP

De bij ZPW aangesloten sectoren ambiëren een duurzame bijdrage te leveren aan het realiseren en bevorderen van maatschappelijke doelen. ZPW vindt het belangrijk om deze ambitie terug te zien in het beleggingsbeleid van ABP. En in de uitvoering van en communicatie over hoe ABP belegt. Als dat naar haar oordeel onvoldoende gebeurt gaat ZPW het gesprek aan met ABP.

Waarom vindt ZPW dit belangrijk?

De pensioenpremie voor ABP wordt gefinancierd door werkgevers en werknemers uit de sectoren overheid en onderwijs in Nederland. ZPW vindt het daarom belangrijk dat de beleggingen met het geld van de pensioenpremie, passend bij het ABP-beleid rond duurzaam en verantwoord beleggen, in Nederland wordt belegd. Dit moet in evenwicht zijn met het rendement en risico in de beleggingen.

Wat verwacht ZPW van het beleggingsbeleid van ABP?

ZPW verwacht dat ABP in haar keuzes voor beleggingen zorgt voor een evenwicht tussen rendement en risico alsmede mens, milieu en maatschappij. Voor ZPW is het belangrijk dat het ABP met haar beleggingen, zowel in als buiten Nederland, een impuls geeft aan de drie hierna opgenomen speerpunten. Deze speerpunten betreffen meerdere van de 17 ontwikkelingsdoelen van de VN waaronder: goede gezondheid en welzijn, kwaliteitsonderwijs, betaalbare en duurzame energie, ongelijkheid verminderen, duurzame steden en gemeenschappen, klimaatactie.

 1. onderzoek en innovatie
  Investeren in onderzoek en innovatie bevordert de kenniseconomie, verbetert de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van andere (Europese) landen en vergroot de weerbaarheid van de samenleving tegen onvoorziene ontwikkelingen met grote impact. Bovendien is onderzoek en innovatie nodig om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen.
   
 2. duurzaam maatschappelijk vastgoed
  Duurzaam maatschappelijk vastgoed is cruciaal voor bijvoorbeeld goed onderwijs en een gezonde werkplek; het leidt tot een hoger leerrendement, betere prestaties en minder ziekteverzuim. Vernieuwing en verduurzaming van maatschappelijk vastgoed is ook nodig om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen.
   
 3. duurzame ruimtelijke ordening en infrastructuur
  Toekomstbestendig inrichten van water-, land- en bodemgebruik is van groot belang voor alle inwoners van Nederland met het oog op de klimaatadaptie. Hierbij is het van belang ook actief in te zetten op de duurzame energietransitie en CO2-reductie. Eén van de manieren om dit te bereiken is door in te zetten op de circulaire economie.