Skip to main content

Pensioenkamer

Pensioen gaat niet alleen om uitgesteld loon, maar ook om vervanging van inkomen bij arbeidsongeschiktheid of overlijden. In de ABP-pensioenregeling is het ouderdoms-, nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen geregeld. De pensioenregeling wordt uitgevoerd door het ABP. Op de website van het ABP staat meer informatie over de inhoud van de pensioenregeling.

Wijzigingen in de pensioenregeling komen tot stand door onderhandeling tussen sociale partners in de zogenaamde pensioenkamer van de Raad voor het Overheidspersoneel. De sociale partners bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers uit de 14 overheids- en onderwijssectoren (Rijk, Defensie, Politie, Rechterlijke Macht, Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroepsonderwijs, Hoger Beroepsonderwijs, Wetenschappelijk Onderwijs, Academische ziekenhuizen en Onderzoekinstellingen). Welke organisaties de sectoren mogen vertegenwoordigen is wettelijk vastgelegd in de Wet Privatisering ABP. Deze wettelijk vastlegging is bijzonder omdat bij de marktsectoren de sectoren zelf bepalen met wie zij over de inhoud van de pensioenregeling onderhandelen.

De ZPW-sectoren worden in de Pensioenkamer vertegenwoordigd door een tweetal bestuurders van de sectoren en coördinator & adviseur pensioenen van ZPW.