Skip to main content
06-12-2023

Daling van de pensioenpremie in 2024

De pensioenpremie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen bij ABP daalt volgend jaar van 27,9% naar 27,0%.

Ouderdoms- en nabestaandenpensioen
ABP heeft in 2020 besloten de premie in 3 stappen te verhogen. Om de premie zo stabiel mogelijk te houden is de stijging van 2022 uitgesteld naar 2023. Door deze uitgestelde stijging werd de premie in 2023 0,9% hoger. Maar doordat de VPL-premie per 2023 kwam te vervallen, daalde de totale premie voor werkgevers. Deze extra 0,9% vervalt nu bij de premie voor 2024. De werkgever betaalt 70% en de werknemer 30% van deze premie.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Het premiepercentage voor arbeidsongeschiktheidspensioen blijft voor de sector gemeenten gelijk met 0,7%. Ook deze premie wordt voor een deel door werkgevers (70%) en voor een deel door werknemers (30%) betaald.  

Meer informatie