Skip to main content
26-04-2024

Plan ABP-pensioenregeling 2027 vastgesteld door sociale partners

Sociale partners uit de overheids- en onderwijssectoren hebben het zogenaamde transitieplan formeel vastgesteld. In het transitieplan staan de afspraken voor de nieuwe ABP-pensioenregeling per 2027, maar ook over de wijze waarop de huidige pensioenregeling wordt omgezet naar de nieuwe pensioenregeling. Er is naast dit plan ook een toegankelijke samenvatting opgesteld waar deze afspraken in terug te lezen zijn.

Begin maart is de conceptversie van het transitieplan al gepubliceerd. Dit is nu verder aangevuld naar aanleiding van het wettelijk hoorrecht van de gepensioneerdenverenigingen. De achterbanraadpleging van de vakbonden vindt momenteel plaats aan de hand van de formeel vastgestelde versie van het transitieplan. Naar verwachting bieden sociale partners het definitieve transitieplan begin juli 2024 aan ABP aan. Op deze manier heeft ABP voldoende tijd heeft voor een zorgvuldige implementatie.