Skip to main content
01-04-2021

ZPW belangrijke gesprekspartner over de toekomst van de arbeidsmarkt

Hoe belangrijk de zelfstandige publieke sector is, is ondubbelzinnig zichtbaar geworden tijdens de coronacrisis. De ZPW-sectoren hebben zich snel en adequaat weten aan te passen aan de nieuwe realiteit en zijn er goed in geslaagd hun dienstverlenende taken in aangepaste vorm voort te zetten en te blijven aanbieden. Dat is belangrijk, want voor leerlingen, studenten, patiënten, burgers en ondernemers vormen onze organisaties een stabiele factor in deze onzekere tijden.

Wendbaarheid, vitaliteit en werkzekerheid zijn daarbij belangrijke thema’s gebleken. Deze thema’s zijn ook onderwerp van gesprek tussen sociale partners en het kabinet. Is het daarom niet op z’n minst opmerkelijk te noemen dat de werkgevers in de zelfstandig publieke sector geen zetel hebben aan de landelijke overlegtafels zoals de SER en de regiegroep met de minister van SZW met de Stichting van de Arbeid? Het is tijd daar verandering in te brengen. Daarover gaat dit position paper