Skip to main content
27-10-2021

ZPW is verheugd over aangepast beleggingsbeleid van ABP

ABP stopt met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen. Dit past bij de oproep van de stichting Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW) aan ABP. ZPW heeft het pensioenfonds gevraagd om aantoonbare stappen te zetten in haar beleggingsbeleid. ZPW ziet dit als een goede stap richting een ambitieuzer beleggingsbeleid.

Voor ZPW is het essentieel dat ABP in haar beleggingsbeleid zorgt voor evenwicht tussen rendement en risico, ook moet er aandacht zijn voor het evenwicht tussen mens, milieu en maatschappij. In dat kader verwacht ZPW dat zowel het beleggingsbeleid van ABP als de uitvoering van dat beleid de urgentie benadrukt dat er serieuze stappen gezet moeten worden om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan het bereiken van de ontwikkelingsdoelen van de VN, zoals de energietransitie. Dit vraagt om ambitieuzere doelstellingen van ABP over zowel de inhoud als het tempo.

Volgens ZPW is het besluit van ABP om te stoppen met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen een goede eerste stap richting een ambitieuzer beleggingsbeleid. Dit heeft ZPW ook eerder kenbaar gemaakt in gesprekken met ABP. Ook heeft ZPW hierover een brief gestuurd aan het pensioenfonds voor overheid en onderwijs. Deze brief is na dit bericht opgenomen. ZPW kijkt uit naar de volgende stappen die ABP gaat maken in de herijking van het beleggingsbeleid en de communicatie. En blijft hierover graag in gesprek met ABP.